Javna Tribina-“Zlatne harmonike Kraljeva-Šta I Kako dalje?

Novica Negovanović bi, da je živ, ovog 30.novembra 2021.godine, proslavio svoj 77-mi rođendan.
Na žalost on ga nije dočekao ali je na nama, njegovim saradnicima iz Zavičajnog društva Kraljevo i
udruženja građana „Stara Pavlica“ ostala obaveza da nastavimo da se staramo o realizaciji njegove
ideje omuzičkoj manifestaciji „Zlatne harmonike Kraljeva“ koju je on ,svojim višegodišnjim
predanim radom, doveo malte ne , do njene realizacije.
Koncert „Zlatne harmonike Kraljeva“ održan 8.septembra 2021. godine, na Trgu Srpskih ratnika, u
organizaciji Kulturnog centra Ribnica uz punu podršku grada Kraljeva je samo prvi korak u
oživotvorenju ideja Novice Negovanovića o načinima afirmacije kraljevačkog kraja kao sredine
koja je iznedrila brojne kreativne i afirmisane stvaraoce u oblasti narodne muzike i narodnog
stvaralaštva uopšte.
Prijem kod publike i reakcije javnosti uopšte na taj koncert obavezuje sve aktere tog događaja da
se aktivno uključe u definisanje trajnog koncepta manifestacije „Zlatne harmonike Kraljeva“.
Zbog pijeteta prema pokojnom Novici, a u želji da doprinesemo što uspešnijem profilisanju ove
manifestacije kao mesta koje okuplja i afirmiše mlade i kreativne stvaraoce u narodnoj muzici
Srbije , organizujemo Javnu tribinu pod radni naslovom „Manifestacija Zlatne harmonike Kraljeva
–šta i kako dalje?

Četiri majstora harmonike

Na ovaj skup smo pozvali tridesetak kompetentnih i za manifestaciju zainteresovanih sagovornika.
Javna tribina se organizuje 30.novembra 2021.godine u Kraljevu u prostorijama Zavičajnih
društava (ul Karađorđeva broj 31) sa početkom u 12 časova po Agendi i Komunikacionim pravilima
koja su već dostavljena pozvanim učesnicima.
Sa mišljenjima i predlozima učesnika Javne tribine, upoznaćemo grad Kraljevo i ustanove kulture
čiji je on osnivač, a pre svega Kulturni centar Ribnica, koji je bio organizator ovogodišnjeg koncerta
“Zlatne harmonike Kraljeva”.

Podeli

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.