Nadzorni odbor je organ društvenog nadzora u Drštvu.Nadzorni odbor broji pet članova. Nadzorni odbor može da radi ukoliko sednici prisustvuje većina članova Nadzornog odbora, a odluke i zaključke donosi većinom glasova prisutnih članova. Nadzorni odbor za svoj rad odgovaran je Skupštini Društva.Izveštaje o svom radu i eventualno uočenim i utvrđenim nepravil-nostima Nadzorni odbor dostavlja Skupštini, Upravnom odboru, zastupniku i sekretaru Društva.

Podeli