Članstvo u Društvu je na dobrovoljnoj osnovi. Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka Društvo okuplja članove bez obzira na uzrast, nacionalnu i versku pripadnost. Svi članovi Društva imaju ista prava, obaveze i odgovornosti. Članovi Društva mogu biti individualni i kolektivni. U Društvo se mogu učlanjavati fizička i pravna lica koja svojim donacijama pomažu i unapređuju rad i poslovanje Društva kao pomažući članovi.

Prava Članova Društva:

 • da biraju i da budu birani u organe i radna tela Društva i da preko svojih izabranih predstavnika upravljaju Društvom;
 • da biraju i da budu birani u organe i radna tela saveza i drugih oblika udruživanja i asocijacima u kojima je Društvo član;
 • da aktivno i lično učestvuju u radu i aktivnostima na forumi-ma i drugih oblika rada  društava i organizacija u kojima su delegirani kao predstavnici  Društva;
 • da budu informisani o radu Društva, njegovih organa i radnih tela i o materijalno-finansijskom poslovanju Društva;
 • da učestvuju u radu organa upravljanja Društva;
 • da daju predloge i mišljenja o radu organa Društva i da budu obavešteni o zauzetim stavovima i odlukama;
 • da daju predloge o pokretanju inicijative za donošenje akata i mera koji doprinose uspešnijem radu Društva;
 • da predlažu izmene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva u cilju unapređenja rada i poslovanja Društva;
 • da im se za posebno uspešno obavljanje prihvaćenih zadataka i angažovanje u radu  dodeljuju nagrade, zvanja i priznanja.

Obaveze Članova Društva:

 • da sprovode programe i planove rada Društva i da se u skladu sa svojim mogućnostima u toku svoga rada pridržavaju Statuta i drugih opštih akata;
 • da sprovode odluke organa upravljanja Društva;
 • da unapređuju rad i aktivnosti Društva;
 • da svojim aktivnostima neposredno doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva;
 • da preko Društva razmenjuje informacije i iskustva i obavljaju potrebne konsultacije u cilju unapređenja rada Društva;
 • da se, u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima, odazivaju  pozivu organa Društva i da učestvuju u aktivnostima koje Društvo sprovodi;
 • da o svojim aktivnostima vezanim za ostvarivanje programa i planova rada Društva obaveštavaju sekretara i organe Društva;
 • da čuvaju i podižu ugled Društva;
 • da plaćaju članarinu. Visinu i način plaćanja godišnje članarine utvrđuje svojom Odlukom Upravni odbor Zavičajnog društva „Kraljevo“

Popunite formu online >>>
Preuzmite fajl za ručno popunjavanje >>>

Brojevi žiro računa

Zavičajno društvo “Kraljevo”
Karađorđeva 31, 36000 Kraljevo, Srbija

Uplate iz Srbije
330-24001733-27  RSD

Uplate iz inostranstva – EUR
IBAN RS35330007080000395204
PDF – Instrukcije za uplatu iz inostranstva – EUR >>>

Uplate iz inostranstva – USD
IBAN RS35330007080000395204
PDF – Instrukcije za uplatu iz inostranstva – USD >>>

Podeli